Aan de bron van het denken - Aristoteles - 1

Cursus van 6 lessen


Na Plato (427-347 v. Chr.) die de filosofie tot een eerste grote synthese bracht, is het zijn leerling Aristoteles (384-322 v. Chr.) die de verdere ontwikkeling van de Griekse filosofie domineert. Opvallend zijn de zakelijke aanpak en de enorme verdieping. Alles wordt opnieuw doordacht en de diverse filosofische disciplines nemen hun aanvang. Het denken van Aristoteles vond zijn neerslag in een magistraal oeuvre, dat vandaag de dag nog steeds een grote belangstelling geniet.

De cursus bestaat uit 6 hoorcolleges waarin de filosofie van Aristoteles besproken wordt aan de hand van de volgende thema's: logica, wetenschapsfilosofie, natuurfilosofie, wijsgerige antropologie, metafysica, ethiek en sociaal-politieke filosofie. Steeds wordt de nadruk gelegd op de specifieke vraagstelling en bijzondere denkstijl van Aristoteles.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, voorjaar 1998 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 1998 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2012

- Heerlen, najaar 2012

- Maastricht, najaar 2012


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design