Aan de bron van het denken - Hellenistische filosofie

Cursus van 6 lessen


Met de troonsbestijging van Alexander de Grote (336 v. Chr.) begint de hellenistische periode. In Athene ontstaan in snel tempo een aantal nieuwe filosofische stromingen: het epicurisme, het stoïcisme en het scepticisme. De aandacht van de hellenistische filosofen is nog sterker dan die van de voorgangers op de ethiek geconcentreerd. Hoe is geluk te realiseren in een steeds grotere wereld? Men is op zoek naar een praktische levensfilosofie.


De cursus bestaat uit 6 hoorcolleges waarin de stromingen van de hellenistische filosofie besproken worden aan de hand van hun inzet op de gebieden van de natuurfilosofie en de ethiek. Steeds wordt de nadruk gelegd op de specifieke vraagstelling en bijzondere denkstijl. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuursituatie waarin het denken zich ontwikkelde.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, najaar 1998 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, voorjaar 1999 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, voorjaar 2013

- Heerlen, voorjaar 2013

- Maastricht, voorjaar 2013


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design