Aan de bron van het denken - Cicero

Cursus van 12 lessen


Bestaan er goden? Zo ja, hoe zien ze er dan uit? Bemoeien ze zich eigenlijk wel met de mensheid? In een gesprek met enkele vrienden laat de Romeinse staatsman en filosoof Cicero (106 - 43 v. Chr.) de opvattingen van de belangrijkste filosofische stromingen uit zijn tijd de revue passeren: de school van Epicurus, de Stoa en de sceptische Academie. Cicero's gesprek over godsdienst biedt niet alleen een staalkaart van de antieke filosofie, maar ook een amusant en intrigerend onderzoek.


In 12 lessen worden de verschillende stromingen van de vroeg-Romeinse filosofie besproken aan de hand van het gezamenlijk lezen van Cicero's 'De goden'. Doel is het begrijpen van de diverse filosofische uitgangspunten en hun consequenties. De cursus is een eerste kennismaking met Cicero en kan dienen als inleiding in de Romeinse filosofie.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, voorjaar 1999 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 1999 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2013

- Heerlen, najaar 2013

- Maastricht, najaar 2013


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design