De Romeinse tuin

Cursus van 4 lessen


Aanliggend aan de maaltijd keek de Romein uit over zijn fraai aangelegde tuin met spuitende fonteinen. Veel is van zulke tuinen vaak niet over. Het is daarom niet vreemd dat de tuin lang buiten het zicht van de archeologie en de geschiedenis van de Romeinen gebleven is. Pas zeer recent worden tuinen echt opgegraven. De tuin blijkt een essentieel te zijn van het Romeinse huis en de Romeinse stad. Ook blijkt dat de variëteit ervan enorm was: van moestuin tot tuin met een religieuze betekenis of politieke lading. Diep in hun hart streefden Romeinen met hun tuin terug naar de toestand van de Gouden Tijd - de Romeinse variant van de Tuin van Eden -, toen alles nog goed was. Dit brachten zij in hun tuin tot uitdrukking én in fantastische muurschilderingen.


In de cursus wordt ingegaan op de diverse aspecten van de Romeinse tuin: de tuingereedschappen die men had voor onderhoud, de watervoorziening - niet alleen om de tuin te bewateren, maar ook voor de waterpartijen en fonteinen -, de vele standbeelden die de top van de beeldhouwkunst vormden, en natuurlijk de prachtige schilderingen. Om de Romeinse tuin goed te kunnen reconstrueren lezen we ook enkele Latijnse teksten over tuinen.


Docent: Gemma Jansen


- Maastricht, najaar 2016

- Roermond, voorjaar 2017

- Heerlen, voorjaar 2017


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design