Denken over schoonheid - Kant

Cursus van twaalf lessen

In de cursus staan de filosofie en de kunstopvatting van de filosoof Immanuel Kant (1724-1804) centraal. Met zijn 'Kritiek van de oordeelskracht' (1790) heeft hij de basis gelegd voor de wijsgerige esthetica, de filosofische waardenleer betreffende schoonheid of - in de praktijk - kunstfilosofie.

In tegenstelling tot de filosofen van de Oudheid en middeleeuwen legt Kant de nadruk op de waarnemer: niet het kunstobject zelf, maar de uitwerking van de voorstelling van het object op de waarnemer is bepalend. Het schone in kunst en natuur is het onderwerp van een subjectief smaakoordeel. Dit is de kern van Kants kunstfilosofie. Ook gaat Kant in op de verschillende soorten schone kunsten, de artistieke genialiteit en het verhevene in de kunst. Kants baanbrekende kunstfilosofie heeft het moderne denken over kunst sterk beļnvloed.

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van delen van Kants 'Kritiek van de oordeelskracht' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke thema's: de herontdekking van de Klassiek Oudheid, de bouw- en beeldhouwkunst van het Classicisme en de schilderkunst van de Romantiek.

Docent: Robert Kragting

- Maastricht, najaar 2002
- Roermond, najaar 2002
- Voerendaal, najaar 2002 (i.s.m. Instituut Perspectief)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design