Denken over schoonheid - Nietzsche

Cursus van 12 lessen

In de cursus staan de filosofie en de kunstopvatting van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) centraal. In zijn beruchte pamflet 'Het geval Wagner' uit 1888 gaat Nietzsche in op de breuk met zijn grote vriend, de Duitse operacomponist Richard Wagner. Vriendschap is omgeslagen in vijandschap. Was Wagner aanvankelijk voor Nietzsche 'het grootste genie en de grootste mens van onze tijd', nu is hij de 'kunstenaar van de décadence'. Door in te gaan op het fenomeen Wagner en zijn opera's doorgrondt Nietzsche de moderne tijd als een decadente tijd en de moderne kunst als een decadente kunst. Nietzsche zoekt naar een filosofisch antwoord en vindt de aanzet hiervoor in de opera 'Carmen' van Bizet.

De cursus bestaat is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van Nietzsches 'Het geval Wagner' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke thema's: Duitse romantiek, fin-de-siècle en decadentie in schilderkunst en literatuur.

Docent: Robert Kragting

- Maastricht, voorjaar 2003
- Roermond, voorjaar 2003
- Voerendaal, voorjaar 2003 (i.s.m. Instituut Perspectief)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design