Denken over schoonheid - Plato

Cursus van 12 lessen

In de cursus staan de filosofie en de kunstopvatting van de grote Griekse filosoof Plato (428-348 v. Chr.) centraal. De Griekse opvoeding berustte op de werken van enkele grote dichters: Homeros en Hesiodos. De imposante bouwwerken op de Akropolis in Athene met hun fantastische sculpturen werden in Plato's jeugd voltooid. In zijn hoofdwerk 'Staat' bekritiseert Plato de poŽzie en beeldende kunst van zijn tijd vanuit een filosofisch-pedagogisch standpunt. Plato geeft de eerste serieuze aanzet voor een kunstfilosofie. Deze aanzet is van grote invloed geweest en heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

De cursus† is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van Plato's 'Staat' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

Docent: Robert Kragting

- Maasticht, voorjaar 2001 (i.s.m. HOVO-Limburg)
- Roermond, voorjaar 2001 (i.s.m. HOVO-Limburg)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design