Denken over schoonheid - Plotinos

Cursus van 12 lessen

In deze cursus staan de filosofie en de kunstopvatting van de filosoof Plotinos (205-270 n. Chr.) centraal. Uit de platoonse, aristotelische en stoļsche filosofie, en onder invloed van de gnostische religieuze visie, bracht hij een synthese tot stand die fundamenteel is geweest voor de hele verdere ontwikkeling van de westerse filosofie. Verinnerlijking en de gerichtheid op het transcendente staan centraal. Plotinos geldt als het beginpunt van de westerse mystiek.

Over de kunst vinden we in zijn Plotinos' 'Enneaden' een nieuwe visie die, op de grens van oudheid en middeleeuwen, baanbrekend werd voor nieuwe tijden. Plotinos' kunstfilosofie is niet alleen van grote invloed geweest op de middeleeuwse kunst, maar ook op de kunst van de Italiaanse renaissance.

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van delen van de 'Enneaden' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke thema's: de laat-antieke portretkunst (Fajoem-portretten en vroege ikonen), de Byzantijnse mozaļek- en schilderkunst en de kunst van de Italiaanse renaissance.

Docent: Robert Kragting

- Maastricht, voorjaar 2002 (i.s.m. HOVO-Limburg)
- Roermond, voorjaar 2002 (i.s.m. HOVO-Limburg)

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design