Filosoferen met Heidegger - 'De vraag naar de techniek'

Cursus van 12 lessen


De Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976) is een van de invloedrijkste denkers van de 20ste eeuw. De originaliteit en de kracht van zijn denken hebben binnen, maar vooral ook buiten de filosofie grote weerklank gevonden. Hannah Arendt oordeelde dat er door de filosofie van Heidegger een storm trekt die even sterk is als die ons na duizenden jaren nog uit het werk van Plato tegemoet waait. Hoewel Heideggers filosofie moeilijk is en het lezen van zijn werk de nodige inspanning vergt, is het zeer de moeite waard zich in zijn denken te verdiepen.


In de cursus staat Heideggers voordracht 'Die Frage nach der Technik' (1949/54) centraal. Het onderwerp is de moderne westerse cultuur waarin wetenschap en techniek domineren. Volgens Heidegger dreigt het menselijke bestaan aan de heerschappij van de moderne techniek ten onder te gaan. De mens heeft behoefte aan een andere denkwijze, waarin de verworvenheden van wetenschap en techniek behouden kunnen blijven, zonder dat de mogelijkheid van een echt menselijk bestaan bij voorbaat opgeheven wordt. Tegenover het technische denken waarin activiteit en controle centraal staan, stelt Heidegger het 'bezinnende denken' dat vooral gericht is op authenticiteit en beleving.


- Maastricht, najaar 2000 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Roermond, najaar 2009

- Maastricht, najaar 2009


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design