Filosoferen met Nietzsche - 'De vrolijke wetenschap'

Cursus van 12 lessen


De cursus is een algemene inleiding op de filosofie van Nietzsche We lezen een belangrijk deel van zijn bundel aforismen 'De vrolijke wetenschap' (1882-1887) in een Nederlandse vertaling. De centrale thema's van Nietzsches filosofie - zijn cultuurkritiek, de dood van God, de eeuwige terugkeer van het gelijke en het ideaal van een hogere mens - komen in dit boek veel duidelijker aan de orde dan in zijn hoofdwerk 'Aldus sprak Zarathoestra'. Nietzsches analyses zijn scherpzinnig, origineel en uitdagend. De lezer wordt gedwongen zijn eigen standpunten opnieuw te bezien, te verdedigen en misschien te verlaten. Zo zet Nietzsche aan tot zelfstandig en kritisch nadenken.


Iedere les worden enige aforismen uit 'De vrolijke wetenschap' bestudeerd en besproken. De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst een voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van de tekst vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, najaar 1996 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Maastricht, voorjaar 2001 - voorjaar 2002 (3 cursussen van 12 lessen)

- Roermond, najaar 2015

- Maastricht, najaar 2015

- Heerlen, najaar 2015


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design