Filosoferen met Nietzsche - 'De antichrist'

Cursus van 12 lessen

In de cursus staat Nietzsches bundel aforismen 'De antichrist' (1888) centraal. Het boek bevat Nietzsches heftigste uitvallen tegen het christendom. Nietzsche acht het christendom, met Paulus en de vroege kerkvaders voorop, schuldig aan de ondergang van de antieke wereld: het christendom was de vampier van het Romeinse rijk. Het is een woedende en tierende Nietzsche die ons in 'De antichrist' tegemoettreedt, en het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn christelijke tegenstanders dit pamflet afdeden als het product van een krankzinnige. Nietzsche ventileert hier echter geen blinde, onberedeneerde woede. Als een koele vivisector legt hij de geheime drijfveren en de verborgen machtswellust van de christelijke Kerk bloot.

Iedere les zullen enige aforismen uit 'De antichrist' bestudeerd en besproken worden. De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst een voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van de tekst vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen. Daarnaast wordt ook ingegaan op Nietzsche als persoon, zijn filosofische ontwikkeling en de afbakening van zijn thema's.

Docent: Robert Kragting

- Maastricht, voorjaar 2000

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design