Filosoferen met Plato - 'Alkibiades'

Cursus van 12 lessen


Mooi, intelligent en meedogenloos: dat zijn de opvallendste kenmerken waarmee Alkibiades (ca. 450-404 v. Chr.) de geschiedenis is ingegaan. Altijd en overal wist hij de aandacht op zich te vestigen. Zo ook in de Atheense politiek. Hoewel hij de democratie maar een dwaze instelling vond, wist hij het democratische publiek perfect te bespelen. Athene heeft hij vooral militaire glorie gebracht. Zijn successen waren zo groot dat hij in 408 tot 'hègemon autokrator' (zoiets als 'Führer') werd uitgeroepen. Maar Athenes publiekslieveling viel al snel uit de gratie en werd afgezet. In 404 werd hij vermoord.


Sokrates had hem al vroeg gewaarschuwd, zo kunnen we lezen in de dialoog Alkibiades. Hij vreesde dat Alkibiades, zoals de meeste Atheense politici, zou zwichten voor de gunst van het volk, in plaats van de rechtvaardigheid na te streven. Het is duidelijk: Alkibiades heeft de lessen van zijn filosofische leermeester niet ter harte genomen.


Het lezen en bespreken van Alkibiades vormt een belangrijk onderdeel van de 12 lessen. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de beschrijving van karakter en dadendrang van Alkibiades bij de Griekse geschiedschrijvers Thoukydides, Xenofon en Ploutarchos. Verder is er aandacht voor het gevaar van populisme in de politiek, toen en nu.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, voorjaar 2008


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design