Filosoferen met Plato - 'Euthyfron'

Cursus van 6 lessen

In de cursus staat Plato's dialoog 'Euthyfron' centraal. Plato's leermeester Sokrates (469-399 v. Chr.) is aangeklaagd wegens goddeloosheid en bederf van de jeugd. Kort voordat de strafzaak tegen hem begint, ontmoet hij Euthyfron, een Attisch priester. In het gesprek dat Euthyfron en Sokrates voeren staat de moreel-godsdienstige tegenstelling 'goed' en 'kwaad' centraal. Euthyfron - Mijnheer Rechtlijnig - meent precies te weten wat goed en kwaad inhouden. Sokrates wil weten wat goed en wat kwaad is, maar krijgt geen bevredigende antwoorden op de kritische vragen die hij zijn al te verzekerde gesprekspartner stelt.

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van de Plato's 'Euthyfron' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Ook wordt ingegaan op Plato als persoon, zijn filosofische thema's en het belang daarvan in de geschiedenis van de westerse filosofie.

Docent: Robert Kragting

- Voerendaal, najaar 1998 (i.s.m. Instituut Perpectief)
- Roermond, voorjaar 1999 (i.s.m. HOVO-Limburg)
- Maastricht, voorjaar 2006

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design