Filosoferen met Plato - 'Faidon'

Cursus van 6 lessen

In de cursus wordt Plato's dialoog 'Faidon' besproken. Het is wellicht Plato's meest bekende dialoog, die in de westerse wijsbegeerte de onbetwiste status van klassiek werk heeft verworven. Sokrates discussieert op de laatste dag van zijn leven in de dodencel over het lot van de ziel na de dood. Aan het einde van een dag vol filosofie krijgt Sokrates de beker met gif te drinken en legt zich neer om te sterven. In zijn onlosmakelijke eenheid van filosofische argumentatie en enscenering is de 'Faidon' een meesterwerk, dat telkens opnieuw tot lezing en interpretatie uitnodigt.

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van Plato's 'Faidon' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen. Ook wordt ingegaan op Plato als persoon, zijn filosofische thema's en het belang daarvan in de geschiedenis van de westerse filosofie.

Docent: Robert Kragting

- Voerendaal, voorjaar 2000 (i.s.m. Instituut Perpectief)
- Maastricht, najaar 2006

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design