Filosoferen met Plato - 'Symposion'

Cursus van 12 lessen

Een van de belangrijkste werken van de Griekse filosoof Plato (427-347 v. Chr.) is zijn dialoog 'Symposion', een literair verslag van een gesprek dat tijdens een drinkgelag in 416 v. Chr. in Athene plaatsvond. Plato laat hierin verschillende intellectuelen een korte beschouwing over Eros, de liefde, presenteren. Het absolute hoogtepunt is de rede van Sokrates, die een boeiend betoog houdt over de relatie tussen de liefde en schoonheid.

Plato presenteert in zijn 'Symposion' baanbrekende filosofie. Zijn wijsgerige beschouwingen schrijft hij in prachtig en helder proza. De vertalers Hans Warren en Mario Molegraaf oordelen als volgt over de dialoog: "Symposion is wellicht het geestigste, meest diepzinnige, verrukkelijkste werk dat ooit over de liefde geschreven is". De dialoog is bovendien rijk aan concrete details over het karakter en het optreden van Sokrates.

De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van Plato's 'Symposion' vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen. Ook wordt ingegaan op Plato als persoon, zijn filosofische thema's en het belang daarvan in de geschiedenis van de westerse filosofie.

Docent: Robert Kragting

- Maastricht, voorjaar 1998
- Voerendaal, najaar 2000 (i.s.m. Instituut Perpectief)
- Maastricht, najaar 2007

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design