Filosofie en ongeloof - Michel Onfray

Cursus van 12 lessen


De Franse hoogleraar filosofie Michel Onfray (1959) constateert in zijn geruchtmakende boek 'Atheologie' hoe de drie grote monotheďstische godsdiensten aan het begin van de 21ste eeuw een steviger greep op de maatschappij houden dan menigeen beseft. Aan de hand van een 'deconstructie' van deze godsdiensten, waarbij hij teruggaat naar hun ontstaansgeschiedenis en hun historische voorlieden, beschrijft Onfray hoezeer zij behept zijn met een gerichtheid op 'een leven na de dood' en een onderwerping van de mens aan irrationele geboden en verboden. De resultaten daarvan in de privé-sfeer en in de maatschappij zijn enorm: of het nu gaat om inperking van de individuele ontplooiing, afkeer van het eigen lichaam, vrouwenhaat of de onderdrukking van wetenschap, dan wel om opzweping tegen andersdenkenden of goedpraten van terrorisme en oorlog. Onfray meent dat het tijd wordt voor een andere denkwijze, beter afgestemd op de moderne tijd.


Docent: Robert Kragting


- Roermond, najaar 2010

- Heerlen, najaar 2010

- Maastricht, najaar 2010


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design