Filosofie en ongeloof - Vroeg-Griekse filosofen

Cursus van 6 lessen


Al vanaf het begin stelden filosofen vragen over de religieuze opvattingen van hun tijd. De Ionische natuurfilosofen vroegen zich af of bovennatuurlijke verschijnselen ook fysisch te verklaren zijn. Xenofanes en Herakleitos stelden vragen bij de antropomorfe voorstellingen van goden en de beeldenverering. De historicus Herodotos vroeg zich af of men overal op de wereld wel hetzelfde geloofde als in Griekenland. Protagoras en Sokrates kwamen met hun optreden in de problemen en werden aangeklaagd wegens goddeloosheid. Protagoras kon nog op tijd vluchten, maar Sokrates moest het met zijn leven bekopen.


In 6 lessen wordt ingegaan op de opkomst van de Ionische natuurfilosofie, het optreden van de sofisten in Athene en de beschouwingen van de vroege geschiedschrijvers, maar vooral ook op het ontstaan van een kritische godsdienstfilosofie. De baanbrekende inzet van de vroeg-Griekse filosofen is verrassend: hun prikkelende denkwegen zijn nog steeds actueel.


Docent: Robert Kragting


- Roermond, voorjaar 2008

- Heerlen, voorjaar 2008

- Maastricht, voorjaar 2008


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design