Filosofie in vogelvlucht

Cursus van 10 lessen


In 10 hoorcolleges wordt de geschiedenis van de westerse filosofie, vanaf de oudste Griekse filosofen tot de hedendaagse filosofie, als 't ware in vogelvlucht besproken. De cursus heeft de waarde van een beknopte en heldere inleiding. De nadruk zal liggen op de grote lijnen die door de ontwikkelingsgang van het westerse denken lopen. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met de fundamentele probleemstellingen van de filosofie en haar wijze van beant-woording. Hierbij zullen enkele belangrijke filosofen besproken worden, zoals Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Nietzsche en enkele 20ste-eeuwse filosofen, zoals Heidegger, Popper en Wittgenstein.


De cursus kan dienen als een eerste kennismaking met filosofie. Aan meer gevorderden biedt ze de gelegenheid de reeds opgedane kennis in kort bestek op te frissen.


Docent: Robert Kragting


- Maastricht, najaar 2000 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Maastricht, voorjaar 2002 (i.s.m. HOVO-Limburg)

- Voerendaal, voorjaar 2002 (i.s.m. Instituut Perspectief)

- Roermond, voorjaar 2011

- Maastricht, voorjaar 2011

- Heerlen, voorjaar 2011


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design