Filosofie en ongeloof - Nietzsche

Cursus van 12 lessen


In 1888 schreef de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) zijn beruchte 'herwaardering van alle waarden' 'De antichrist'. Het boek bevat zijn heftigste uitvallen tegen het christendom. Het is alsof de kritiek op de godsdienst die in heel zijn oeuvre voorkomt, in één explosie naar buiten komt. Nietzsche acht het christendom, met Paulus en de vroege kerkvaders voorop, schuldig aan de ondergang van de antieke wereld: het christendom was de vampier van het Romeinse rijk. Het lijkt een woedende en tierende Nietzsche die ons in 'De antichrist' tegemoettreedt. Maar Nietzsche ventileert hier geen blinde, onberedeneerde woede. Zijn analyses zijn scherpzinnig, origineel en uitdagend.


De cursus bestaat uit 12 lessen en is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een literair-filosofische tekst een voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Iedere les zullen enige hoofstukken uit 'De antichrist' bestudeerd en besproken worden. De lezer wordt gedwongen zijn eigen standpunten opnieuw te bezien, te verdedigen en misschien te verlaten. Nietzsche zet aan tot zelfstandig en kritisch nadenken.


Docent: Robert Kragting


- Roermond, voorjaar 2009

- Heerlen, voorjaar 2009

- Maastricht, voorjaar 2009


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design