'Het echte leven' - Friedrich Nietzsche

Lezing


Vanaf het begin van de filosofie was 'Het echte leven', authenticiteit, een belangrijk thema. Al vroeg mondde dit uit in een grote diversiteit aan levensbeschouwelijke stromingen, ieder met zijn eigen kijk op het echte leven. In de 19e eeuw, de eeuw van de Romantiek, was er een belangrijke verdieping. Met name de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) is interessant. Nietzsche heeft een verrassende en doorleefde kijk op het echte leven. Tegenslag is van essentieel belang omdat het de mens dwingt tot een bezinning op het eigen zelf en het maken van werkelijk persoonlijke keuzes.

In het eerste deel van de lezing staat Nietzsches autobiografie 'Ecce homo - hoe men wordt wat men is', centraal. Nietzsche beschrijft hierin op literair-filosofische wijze hoe hij zijn eigen weg vond door tegenslag. In het tweede deel wordt het echte leven geplaatst in een breder denkkader, met als inzet Nietzsches eerste grote publicatie, 'De geboorte van de tragedie' uit 1872.


Spreker: Robert Kragting


- Maastricht, 1 april 2011

- Meerssen, 6 april 2011 (i.s.m. Openbare Bibliotheek Meerssen)

- Meerssen, 11 april 2011 (i.s.m. Ontmoet Anna, Meerssen)

- Roermond, 4 september 2011

- Maastricht, 5 september 2011

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design