Het humanisme van Petrarca

Lezing


Het is algemeen bekend dat Francesco Petrarca (1304-1374) de gangmaker geweest is van het humanisme en daardoor ook een van de wegbereiders tot de latere renaissance. Hij was in Europa de eerste die zich stelselmatig en bewust bezighield met de bestudering van de klassieke oudheid: niet door middel van een wetenschppelijke benadering die los stond van zijn persoon, maar via een existentiŽle beleving, een betrokkenheid die hem tot in het diepst van zijn wezen beroerde. Dit engagement vond zijn neerslag in de talrijke werken die hij schreef.


Petrarca beschouwde de middeleeuwen, evenals de periode waarin hij leefde, als een breuk in de geschiedenis, een barbaarse onderbreking van de beschaving die de klassieke oudheid op zo'n grandioze wijze had ingezet. Hij zag het als zijn taak om de banden met die oudste tijden weer te herstellen, en de hooggeciviliseerde literatuur van de Romeinen (en in mindere mate ook die van de Grieken) als ideaalbeeld te bestuderen, na te volgen en te verbreiden. Hij was zich van het nieuwe van zijn denkbeelden bewust en werkte zijn hele leven met een niet aflatend enthousiasme aan de verwezenlijking van zijn idealen.


Spreker: Robert Kragting


- Maastricht, 8 januari 2017

- Roermond, 9 januari 2017


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019†
website door magister design