Russische filosofie - een kennismaking

Lezing


Bestaat er zoiets als Russische filosofie? Zo ja, wat is er dan typisch Russisch aan? De Russische cultuur stond lang in de traditie van het oude Byzantium. Het moderne westerse denken deed pas zijn intrede met de Franse Verlichting in de 18de eeuw en met de Duitse Romantiek in de 19de eeuw. Al snel waren er twee kampen: die van de 'westerlingen' en die van de 'slavofielen'. De eersten benadrukten het belang van Europa en vonden dat Rusland aansluiting moest zoeken bij de westerse filosofie. De slavofielen zagen in de westerse filosofie vooral een bedreiging en hielden vast aan het geheel eigen karakter van de Russische cultuur. Tot op de dag van vandaag speelt deze strijd een grote rol. De Russische filosofie van de 20ste eeuw was natuurlijk doordrongen van de revolutie en de periode van het communisme. De nadruk kwam te liggen op de filosofie van het marxisme. Maar tegelijkertijd waren er ook de Russische emigranten in Europa en de dissidenten.


Het doel van de lezing is een beknopt en helder overzicht van de geschiedenis van de Russische filosofie te schetsen dat recht doet aan het bijzondere karakter ervan.


Spreker: Robert Kragting


- Maastricht, 5 november 2013

- Roermond, 6 november 2013

- Maastricht, 9 januari 2014
Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2019
website door magister design