Water voor de Romeinse stad

Lezing


De Romeinen namen geen genoegen met opgevangen regenwater of grondwater uit putten, maar transporteerden vers bronwater naar hun steden. Vaak legden ze hiervoor lange gemetselde leidingen aan, waarin het water van een hoger gelegen bron door middel van de zwaartekracht naar een lager gelegen stad stroomde. In het hele Romeinse rijk zijn honderden van zulke leidingen aangetroffen en inmiddels ook door archeologen onderzocht. 


Gemma Jansen, de spreekster, deed vele jaren onderzoek naar de vier grote leidingen die de stad Ephese (Turkije) van water voorzagen. Aan de hand hiervan legt zij de basisprincipes van de Romeinse leidingen uit. Ook haar nieuwste onderzoek, naar de personen die de leiding bouwden en de bouw¬plaatsen die werden ingericht, komt aan bod. Het tweede deel van de lezing gaat specifiek over de leiding vanuit de Eifel naar het Romeinse Keulen. 


Spreker: mevr. dr. Gemma Jansen


- Heerlen, 26 september 2014

- Roermond, 28 september 2014

- Maastricht, 6 oktober 2014


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2019 
website door magister design