Van zondaar tot humanist - Marsilio Ficino, 'Brieven'

Marsilio Ficino, 1486/1490

Marsilio Ficino

Twee cursussen van 6 lessen


Het ontstaan van het humanisme in Italië op het breukpunt van middeleeuwen en renaissance was een zeer belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de westerse beschaving: het leidde tot een geheel ander denken over de mens en zijn waarde.


Marsilio Ficino (1433-1499) was de meest invloedrijke humanistische filosoof van de vroege renaissance in Florence. Hij vertaalde het complete werk van Plato uit het Grieks en stond aan de basis van de heropleving van het platonisme uit de oudheid. Toen Cosimo de' Medici besloot Plato's Academie in Florence te herstichten, koos hij Ficino als leider. Ficino onderhield contacten met nagenoeg iedere vooraanstaande academicus en schrijver uit zijn tijd.


Tijdens twee cursussen van 6 lessen lezen we een selectie filosofische brieven van Ficino in een Nederlandse vertaling. In zijn brieven toont Ficino het vermogen om universele wijsheden met een schijnbaar speels gemak te verbinden met het leven en de problematiek van zijn vrienden. De vrienden vormden een zeer ruim en belangrijk netwerk. Brieven aan toonaangevende persoonlijkheden als Cosimo en Lorenzo de' Medici, Bessarion, Angelo Poliziano en Bernardo Bembo worden besproken, en ook de invloed van Ficino's filosofie op de schilderkunst van onder meer Sandro Botticelli.


Beide cursussen maken deel uit van de zesdelige leergang 'Van zondaar tot humanist'. Deze leergang omvat een traject van drie jaar waarin de overgang van de late middeleeuwen naar de renaissance wordt behandeld. Steeds terugkerend motief is de worsteling van de zelfstandig denkende mens welke leidde tot het ontstaan van het humanisme. Na Ficino komt nog aan bod: Giovanni Pico della Mirandola (een leerling van Ficino). Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan dus goed apart worden gevolgd.

 

De cursussen worden ingeleid met de duo-lezing 'Ficino's feestmaal'. Als mogelijke verdieping is er de 8-daagse cultuurreis 'Mystras, parel van Byzantium'.


De twee cursussen worden gegeven in Roermond en Maastricht


Roermond

locatie                   Ontmoetingscentrum (links naast de Minderbroederskerk),

                                Minderbroederssingel 15-F, Roermond

tijd                          maandagochtend, 10.00-12.00 uur

data cursus 1        voorjaar 2018, van 22/1 t/m 5/3, niet op 12/2

data cursus 2        voorjaar 2018, van 12/3 t/m 23/4, niet op 2/4


Maastricht

locatie                    Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                          donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur

                                 en ook: donderdagavond, 19.00-21.00 uur

data cursus 1         voorjaar 2018, van 25/1 t/m 8/3, niet op 15/2

data cursus 2         voorjaar 2018, van 15/3 t/m 26/4, niet op 5/4


docent                     Robert Kragting


kosten cursus 1     € 120,-

literatuur               reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

aanmelden            liefst vóór 15 januari 2018


kosten cursus 2    € 120,-

literatuur               reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

aanmelden            liefst vóór 5 maart 2018


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2018 
website door magister design