Programma najaar 2018


Op deze pagina vindt u het nieuwe programma met een brede waaier aan activiteiten. De drie thema's zijn: Romeinse cultuur en filosofie, filosofie van het renaissance-humanisme, en filosofie van mens en ruimtevaart.


In het kader van het thema 'Romeinse cultuur en filosofie' verzorgt Gemma Jansen in de maand augustus een korte cursus van 4 lessen over Het diner van Trimalchio van Petronius. Waren de Romeinen werkelijk zo decadent, of is het literaire fictie? De cursus kan dienen als voorbereiding op de 7-daagse cultuurreis Met Seneca aan de Golf van Napels. We bezoeken bijzondere plaatsen in de omgeving Pozzuoli en Baiae met de filosofische brieven van Seneca in de hand. De lezing Souvenirs uit Romeins Pozzuoli kan dienen als voorbereiding op de reis.


We organiseren drie activiteiten over de 'filosofie van de renaissance':

1. In augustus starten we met de dagexcursie Renaissance-humanisme in Antwerpen. We brengen een bezoek aan het unieke Plantin-Moretusmuseum. In de 16e eeuw was dit de grootste boekdrukkerij ter wereld. Hier werden de boeken gedrukt van de humanisten.

2. In het cursustraject Van zondaar tot humanist gaat alle aandacht uit naar de Italiaanse filosoof Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), een leerling van Ficino. We lezen zijn beroemde Rede over de menselijke waardigheid.

3. De cursus van 12 lessen wordt ingeleid met de lezing De volmaakte hoveling over de ideale renaissance-mens van Baldassar Castiglione.


Met het thema 'filosofie van mens en ruimtevaart' begeven we ons op eigentijds terrein. De snelle ontwikkelingen in de ruimtevaart - er wordt gesproken over bemande ruimtemissies naar Mars - noodzaken tot een bezinning vanuit diverse filosofische disciplines. Centraal daarbij staat de mens. De cursus hierover wordt ingeleid met de lezing Naar de Maan en terug.


Het volledige programma van het najaar 2018 is hier te downloaden.De software om dit af te drukken vindt ugratis bij Adobe.


Robert Kragting, namens Rubico - Filosofie en Cultuur.

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico 1998-2018
website door magister design