Herwaardering van alle waarden - Nietzsche - 1 en 2

Friedrich Nietzsche, ca. 1885

Friedrich Nietzsche, ca. 1885

Twee cursussen van 6 lessen


In de loop van 1888 vatte Nietzsche het plan op om een boek te schrijven met als titel ‘Herwaardering van alle waarden’ (‘Umwertung aller Werte’). Het zou uit vier met elkaar samenhangende essays bestaan waarin hij alle thema’s, die hij in het verleden had aangesneden, nog eens uitputtend wilde behandelen. Uiteindelijk mondde het uit in één essay: ‘De antichrist’.


Het boek bevat zijn heftigste uitvallen tegen het christendom. Nietzsche acht het christendom, met Paulus en de vroege kerkvaders voorop, schuldig aan de ondergang van de antieke wereld. Het lijkt een woeste Nietzsche die ons tegemoet treedt. Maar het is geen blinde, onberedeneerde woede die Nietzsche in z’n tekst ventileert. Zijn analyses blijken scherpzinnig en uitdagend.


Iedere les worden enkele hoofdstukken uit ‘De antichrist’ besproken. De lezer wordt gedwongen zijn eigen standpunten opnieuw te bezien, te verdedigen en misschien te verlaten. Nietzsche zet aan tot zelfstandig en kritisch nadenken. 


De lezing ‘Een ontmoeting met Zarathoestra’ is bedoeld als inleiding. 


De cursus wordt gegeven in Maastricht, maar is tegelijk ook op Zoom:


locatie                     Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                           dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom);

en ook:                    dinsdagavond, 19.00-21.00 uur

data cursus 1         najaar 2021, van 14/9 t/m 19/10

data cursus 2        najaar 2021, van 9/11 t/m 14/12


docent                    Robert Kragting

kosten                    € 130,- per cursusdeel

literatuur              Nietzsche, ‘De antichrist’, vert. Michel van Nieuwstadt,

                               Uitgeverij De Arbeiderspers, ca. € 15,- (zelf aanschaffen)

aanmelden           tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2021 
website door magister design