Romeinse filosofen - Marcus Aurelius - 1 en 2

Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.)

Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.)

Twee cursussen van 6 lessen


Net als het oude Griekenland kende ook het Romeinse rijk enkele grote filosofen. 

Enerzijds pakten zij de lange en rijke traditie van de Griekse filosofie op en zetten deze voort, vooral de hellenistische filosofie. Anderzijds is hun insteek anders. De Romeinse filosofen leefden in een heel andere samenleving en cultuur dan de Griekse. Ook is er die een andere taal, het Latijn.


De ‘Persoonlijke notities’ van Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.) hebben pas laat de aandacht gekregen die ze verdienen. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam het werk in de volle belangstelling te staan, een belangstelling die tot op heden voortduurt en alleen maar groter geworden is. De ‘Persoonlijke notities’ zijn van bijzondere aard. Anders dan de stoļcijnen Seneca en Epictetus, heeft Marcus Aurelius niet de bedoeling anderen te beleren, maar richt hij zich tot zichzelf. Dit persoonlijke, naar binnen gekeerde karakter van het werk, geeft het veel charme. Het gunt ons een blik in het innerlijk leven van een zeer voornaam mens. Ook laat het ons zien wat filosofie kan betekenen voor een topbestuurder


De twee korte cursussen zijn te volgen zonder filosofische voorkennis en kunnen dienen als eerste kennismaking met de filosofie. De lessen zijn opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Het lezen en bespreken van de ‘Persoonlijke notities’ vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursussen. Verschillende thema's uit de stoļcijnse filosofie zullen de revue passeren. 


De cursussen maken deel uit van de leergang ‘Romeinse filosofen’ waarin op heldere en beknopte wijze de geschiedenis van de Romeinse filosofie integraal besproken wordt. Na Lucretius, Cicero, Seneca en Marcus Aurelius, komen nog aan bod: Minucius Felix (6 lessen), Lactantius (6 lessen), Ausonius (7 lessen) en Augustinus (6 lessen). Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan dus ook apart worden gevolgd.


Als inleiding op de twee cursussen over Marcus Aurelius is er de lezing ‘Marcus Aurelius, keizer én filosoof’.


De twee cursussen worden gegeven in Heerlen en Maastricht:


Heerlen

locatie                 Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen (vrij parkeren)

tijd                       woensdagochtend, 11.00-13.00 uur

data cursus 1      1e halfjaar 2024, van 24/1 t/m 6/3, niet op 14/2

data cursus 2     1e halfjaar 2024, van 13/3 t/m 24/4, niet op 3/4


Maastricht

locatie                 Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                       donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur (ook op Zoom)

data cursus 1     1e halfjaar 2024, van 25/1 t/m 7/3, niet op 15/2 

data cursus 2    1e halfjaar 2024, van 14/3 t/m 25/4, niet op 4/4


docent                Robert Kragting

kosten                 € 150,- per cursusdeel

literatuur           Marcus Aurelius, ‘Persoonlijke notities’, vert. S. Mooij-Valk,

                             Amsterdam: Ambo/Anthos, 2015 (zelf aanschaffen, ca. € 25,-)

aanmelden         tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2024