‘You enter Germany’ - Heinrich Böll

Heinrich Böll, 1968

Heinrich Böll, 1968

Cursus van 6 lessen


Heinrich Böll (1917-1985) was een van Duitslands belangrijkste schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Zijn romans behoren tot de wereldliteratuur. In 1967 schreef hij zijn essay ‘You enter Germany’, waarin hij ingaat op zijn eigen beleving van de Tweede Wereldoorlog, de eerste jaren na de oorlog en de eigen tijd aan de hand van het landschap van de Duitse Eifel. Het essay dient als leidraad voor een filosofische bezinning op de moderne tijd. 


Tijdens de cursus lezen we niet alleen Bölls bijzondere essay, we blikken ook terug op zijn ervaringen als soldaat bij de Wehrmacht. Verder verdiepen we ons in zijn latere politieke engagement: zijn inzet voor de studentenbeweging eind jaren zestig en zijn worsteling als links-geëngageerd intellectueel in de zeventiger jaren. In 1972 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur.


Tijdens de cursus van 6 lessen worden enkele typische essays van Böll gelezen en besproken. De cursus is opgezet vanuit de gedachte dat het leren omgaan met een literair-filosofische tekst voorwaarde is om door te dringen tot de betekenis ervan. Bovendien is Böll een begenadigd schrijver. Het lezen en bespreken van de essays vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de cursus. Ook is er aandacht voor zijn biografie en de tijd waarin hij leefde.


De cursus maakt deel uit van het nieuwe cursustraject ‘You enter Germany’. De leergang omvat een traject van anderhalf jaar waarin we kijken naar een doorleefd humanisme dat zich ontwikkelde naar aanleiding van de persoonlijke ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Na Heinrich Böll komen nog aan de orde: Ernest Hemingway (6 lessen), Thomas Mann (6 lessen), Erika Mann (6 lessen) en Joseph Beuys (2 maal 6 lessen). Elke cursus vormt een afgerond geheel en kan dus ook apart worden gevolgd.


Vooraf is er als inleiding de themamiddag ‘Heinrich Böll - “Een blikje frisse lucht?”’, en als verdere verdieping bij zowel zijn essay ‘You enter Germany’ alsook de vervolgcursus over Ernest Hemingway, is er de themamiddag ‘Denken over de oorlogsbegraafplaats’.


De cursus wordt gegeven in Roermond en Maastricht:


Roermond

locatie               MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, Roermond

tijd                     maandagochtend, 10.00-12.00 uur

data                   1e halfjaar 2024, van 22/1 t/m 4/3, niet op 12/2


Maastricht

locatie               Rubico - Filosofie en Cultuur, Weustenraadstraat 3, Maastricht

tijd                     dinsdagmiddag, 14.00-16.00 uur;

en ook:             dinsdagavond, 19.00-21.00 uur (ook op Zoom)

data                   1e halfjaar 2024, van 23/1 t/m 5/3, niet op 13/2


docent Robert Kragting

literatuur         reader tegen kostprijs te verkrijgen bij aanvang van de cursus

kosten               € 150,-

aanmelden       tijdig reserveren; beperkt aantal plaatsen


Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2024