Augustus 2023

Permalink


 

Afgelopen week verzorgde ik met veel plezier de themadag ‘Epicurus in Italië’. Centraal stonden de filosofische teksten die zijn aangetroffen in de Villa dei Papiri in Herculaneum. Bij de opgraving van deze Romeinse villa vond men grote hoeveelheden papyrusrollen: verkoold en armzalig. Na moeizaam afrollen en ontcijferen bleek dat de meeste rollen teksten van de epicurist Philodemos van Gadara bevatten. We lezen hoe we gelukkig kunnen worden (besef je kortstondigheid en het belang van vrienden) en vrij kunnen zijn voor de angst voor de dood. Ik vind het een klein wonder dat in zulke onooglijke voorwerpen zoveel wijsheid kan zitten.