mei 2023

Permalink


 

De Duitse filosoof Hegel (1770-1831) duidde het filosofische denken aan met het symbool van de uil: “Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechende Dämmerung ihren Flug.” De taak van de filosofie is te begrijpen wat is. Ze moet niet pogen op haar tijd vooruit te lopen, maar zich ertoe beperken de rationaliteit in het bestaande tot begrip te brengen. Ze is “ihre Zeit in Gedanken erfasst”. Op de foto zien jullie ‘Hegel’, onze egel. Hij neemt het allemaal niet zo zwaar, is niet zo’n denkertje. In de schemering gaat hij op pad om te foerageren in onze tuin. (foto: Marlie van de Berg)