Programma

Dit seizoen vinden vrijwel alle activiteiten plaats rondom de twee cursustrajecten 'Romeinse filosofen' en 'Denken over polarisatie'.


Voorafgaand aan de twee cursussen over Cicero in het traject 'Romeinse filosofen' besteden we aandacht aan het thema ‘troost’. Toen Cicero’s dochter Tullia in 45 v. Chr. stierf worstelde hij enorm met zijn verdriet. We kijken ernaar in het winterseminar 'De troost van de filosofie' en de lezing 'De waarde van de troost'

Tijdens de twee cursussen over Cicero lezen we zijn 'De natura deorum' (44 v. Chr.), in het Nederlands vertaald als 'Het bestaan van de goden'. Het boek geeft een goed overzicht van de grote filosofische stromingen in de Romeinse tijd, zoals het epicurisme, het stoïcisme en het scepticisme. De lezing 'Cicero over goden en toekomstvoorspelling' is bedoeld als inleiding. 


In het cursustraject 'Denken over polarisatie' is er een cursus van zeven lessen over het proces tegen de gevangenen van de ‘Rote Armee Fraktion’ en ook de moeilijke tijd van de ‘Duitse herfst’, 1977. Verrassend is het sociaal-politieke engagement van Jean-Paul Sartre, Jean Genet en Rainer Werner Fassbinder.

Voorafgaand zijn er twee themadagen:

1. Een themadag over Ulrike Meinhofs film 'Bambule'. Wat is de achtergrond van deze film? Werpt deze achtergrond een ander licht op het ontstaan van de RAF?

2. Een themadag over Jean-Paul Sartres bijzondere kijk op Tarkovski’s film 'De jeugd van Ivan'. Is kind-soldaat Ivan een held of een monster? Waarom is een open fundamentele bezinning hierop nodig?


In de maand juni is er ruim aandacht voor de filosoof Ludwig Wittgenstein met de themadag 'Ludwig Wittgenstein - een kennismaking' en een 2-daags seminar: 'Wittgenstein over religieus geloof'.


Genoeg materiaal voor een gedegen filosofische invulling van het nieuwe jaar. Graag zien we u bij een lezing, themadag, cursus, of seminar. Iedereen is welkom!


Robert Kragting, namens Rubico - Filosofie en Cultuur


PS: Mocht u graag willen deelnemen aan onze activiteiten, maar zit u op dit moment in een moeilijk financieel pakket, bel ons even voor eventuele korting.


Het volledige programma van winter - voorjaar 2023 is hier te downloadenDe software om dit af te drukken vindt u gratis bij Adobe.


Robert Kragting, namens Rubico - Filosofie en Cultuur.

Alle informatie op deze website is eigendom van Rubico © 1998-2023